Chat with us, powered by LiveChat
قیمت طراحی سایت

تعرفه طراحی سایت

قیمت طراحی سایت با توجه به نوع فعالیت شما و امکانات طراحی متغیر است. ابتدا باید ببینید که وبسایت شما از چه نوعی می باشد

تماس با نگارچه

قیمت طراحی وب سایت شرکت / وب سایت های معرفی شخص یا خدمات

در این وب سایت ها شرح کاملی از خدمات، دسته های کاری و پروژه ها قرا می گیرد. قیمت طراحی وب سایت در این دسته از ۵۰۰ هزار تومان شروع می شود و با توجه به پیچیدگی و امکانات درخواستی شما متفاوت می باشد

قیمت طراحی وب سایت فروشگاهی

قیمت طراحی وب سایت فروشگاهی یا فروش آنلاین از ۸۰۰ هزار تومان شروع می شود و با توجه به امکانات درخواستی شما متغیر می باشد.

مشاوره طراحی سایت

قبل از استعلام قیمت طراحی وب سایت توجه به نکات زیر توجه کنید:

قبل از اینکه برای استعلام قیمت طراحی سایت شروع به تماس با اشخاص مختلف کنید تا از تعرفه طراحی سایت آنها متعلع شوید پیشنهاد میشود یک کاغذ برداید و شرحی از فعالیت های خود و امکاناتی که برای یک وبسایت نیاز دارید را به درستی تشریح کنید. این نکته را به خاطر داشته باشید که تعرفه طراحی وب سایت در یک شرکت میتواند نسبت به میزان کارشناسان فنی آن متفاوت باشد. حتما از شخص یا شرکت طراح بخواهید تا به شما نمونه کار موفق ارائه دهد. چون کیفیت طراحی وب سایت بسیار مهمتر از قیمت طراحی وب سایت می باشد.

Call Now Button
X