لیست قیمت عکاسی صنعتی 

قیمت عکاسی صنعنتی از محصولات کوچک

قیمت عکاسی صنعتی محصولات کوچک کمتر از ۱۰ فریم  هر فریم ۱۵۰ هزار تومان
قیمت عکاسی صنعتی محصولات کوچک از ۱۰ تا ۲۰ فریم  هر فریم ۱۳۰ هزار تومان
قیمت عکاسی صنعتی محصولات کوچک از ۲۰ تا ۵۰ فریم  هر فریم ۱۰۰ هزار تومان
قیمت عکاسی صنعتی محصولات کوچک  از ۵۰ فریم به بالا  هماهنگ شود

قیمت عکاسی صنعنتی از محصولات متوسط

قیمت عکاسی صنعتی محصولات متوسط کمتر از ۱۰ فریم  هر فریم ۱۸۰ هزار تومان
قیمت عکاسی صنعتی محصولات متوسط از ۱۰ تا ۲۰ فریم  هر فریم ۱۶۰ هزار تومان
قیمت عکاسی صنعتی محصولات متوسط از ۲۰ تا ۵۰ فریم  هر فریم ۱۳۰ هزار تومان
قیمت عکاسی صنعتی محصولات متوسط  از ۵۰ فریم به بالا  هماهنگ شود

 برای سفارش عکاسی صنعتی با شماره ۶۶۸۴۵۵۲۸-۰۲۱ تماس بگیرید

عکاسی برای سایت

یکی از کاربردهای عکس برداری از محصولات صنعتی استفاده از آنها برای وب سایت است. یکی از ویژگی های عکاسی توسط نگارچه این است که تصاویر شما در فرمت های مناسب و با ویژگی های مناسب برای سایت ساخته خواهند شد. همچنین در صورت نیاز فایل کم حجم شده و بهینه شده نیز به مشتری تحویل داده می شود. از آنجا که فعالیت اصلی نگارچه وب سایت و امور مربوط به تبلیغات آنلاین در زمینه بهینه سازی سایت کارشناسان نگارچه با تکنیک های عکاسی مناسب برای سایت آشنا هستند. همچنین قابل توجه است که برای امور بهینه سازی تصاویر هزینه جداگانه ای از مشتری دریافت نمی شود. این موارد به عنوان هدیه در جهت ارتقای کیفیت سایت به او ارائه می گردد. در واقع تنها مبلغی که در بالا به عنوان قیمت عکاسی صنعتی ذکر شده است توسط مشتری پرداخت می شود. موارد مربوط به بهینه سازی حجم سایت و موارد دیگر مشمول هزینه نمی شود.

عکس صنعتی با کاربرد تبلیغات

بسیاری از مشتریان عکس برداری صنعتی تمایل دارند که از فایل عکس محصول برای موارد تبلیغاتی استفاده نمایند. قیمت عکاسی صنعتی به صورت خلاقانه و تبلیغاتی به جز موارد خاص در بالای صفحه عنوان شده است. همچنین لازم به ذکر است که به مشتری پیش نمایش ارائه می گردد. برای عکس های تبلیغاتی عکس برداری به شکل های مختلف انجام می گردد تا با سلیقه مشتری هماهنگ شود. با توجه به این که عکس با چه هدفی و برای چه نوع تبلیغاتی گرفته می شود به مشتری مشاوره داده خواهد شد. 

Call Now Button